ae xem dùm,mình sơ ý để mất chân con tụ như hình,mà giờ bật lên ko lên nguồn nữa ( trước máy vẫn dùng bt nhé ) ~X(
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]