Như tiêu đề đã đăng, em nhận khách máy 109 không hỗ trợ bộ sạc, cả nhà ai làm qua chia sẻ em với !
em cảm ơn ! doi pin doi sac luon
em đã đo kỹ rôì main đẹp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]