nha có em a870s mã goole do vẽ sai mẫu hình nhiều lần , anh em có cách nào vào recovery để reset giúp em với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]