như tiêu đề chên e có cây 4s mất đèn màn hình e đã tét chên sơ đồ và nhiều hình ảnh quả goole mà vẫn không được ,e nhờ các bác đã làm qua chỉ giá giúp e với ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]