hôm qua gặp 1 em n112 mất đèn kiếm sơ đồ chỉ có 1 vài cái mà ko cái nào đc. thế là em mới ngồi đo đạc thì làm đc em nó. anh em ai biết r xin chém nhẹ tay nhé!
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]