Model name : Samsung Galaxy A5
Model : SM-A500H
Android : 4.4.4
PDA : A500HXXU1ANJ9
PIT : Yes

LINK: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass cũ hoặc trong VG

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]