Như tối qua đã hứa với 1 số ace, thì nay mạng đã có, mình úp cái video pan bệnh mình mới nhận cho ace tham khảonhận máy:

1: bấm nguồn lên liệt cảm ứng k bấm đ.

2: bấm nút nguồn đê khóa màn hình và màn tối đi thì làm đủ mọi cách máy k sáng màn trở lại nữa

3: cắm usb vẫn nhận ổ cứng, chép tải game,nhạc bt

4: mất bb và imei nullfix done.

nợ ace cái video fix done vì mạng còn chập chờn quá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]