em mới nhận 1 em 4s máy của nhà bán ra chưa sửa chữa gì ,khách bảo đang vào mạng bằng wifi tự nhiên mất kết nối . vào bật và tắt wifi không được nữa . anh em làm pan này rồi xin cho em ít thông tin ý kiến sẽ rất bộ ích với em, có sơ đồ test mạch wifi cho em xin thanks anh em nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]