e71 của mình mất con trở gần chấu pin, đã thay con khác nhưng vẫn not ok , ae chỉ giúp vơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]