mong giúp đỡ , cần phải tiếng việt n7100 not 2 !!! cảm ơn anh em !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]