em kiếm dc cây 1280 muốn factory nhưng ko dc.box em đã check thử 1280 khác 1 phát ăn ngay.bác nào có sơ đồ pinout câu kẹo cho em xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]