Chào toàn thể AE
E có 1 vấn đề khó hiểu khi việt hóa samsung 4.4.4 cụ thể e đang việt hóa 3 máy A5000 N9108V N9002
riêng 3 máy này việt hóa theo phương pháp và tool của KhanhBinh ( tool xúc xích 6 ) và tool việt hóa tự động 6.2 của Anh Thành Lập đểu không thành công . quá trình việt hóa không gặp lỗi gì kiểm tra các file việt hóa đều có values-vi mà khi gọi hồn thì k hiển thị tiếng việt . lại phải cài MoreLocale2 rồi gọn hồn bằng lệnh adb thì mới có [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] .mong AE có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]