nhận khách ip4s lỗi restore 4013 :lên táo báo hết pin rồi treo cáp(đã test pin qua máy khác thì ok thay cáp luôn cung vậy)
máy bị thợ trước câu 2 chan pin ở giữa
đo thấy ko có đường vbat
chân mass vẫn ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]