e có con note3 n900L úp 5.0 bật dữ liệu ko lên 3g cũng như 2G, đẫ úp 4.4 cũng thế

sài box thì dùng spt repair nó imei vê 15 số 0, repair giờ mất sạch sóng, giờ ko làm sao có sóng đc

a e giúp e với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ôm máy khách lâu quá rồi nó thúc e kinh quá :3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]