như tiêu đề ae ai có file reset từ box ra cho mình với .máy treo lơgo đã reset file nạp lại vẫn treo .thanks ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]