không biết n3302 nó sài chung với máy nào cả tò mò hoài không ra..ae nào biết cho ý kiến thanks :((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]