Em nhận con sky 850 lỗi cảm biến tháo ra gỡ cảm biến xong ráp lại máy báo không thể kết nối với camera.em đã up lại rom gốc vẫn not ok.ae có giải pháp nào giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]