Như tiêu đề e đang cần file CERT G900S Ae nào có Share e..
Thanks tất cả các ae!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]