tình hình là em có cây 112 mất loa trong, loa ngoài, mic, trở áp đầy đủ, đã làm u, lắc ic chuông, chạy pm mà vẫn not ok, không có hiện tai nghe, anh em nào có cao kiến gì xin giúp em, tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]