như tiêu đề,tình hình mình nhận máy của khách,bị rơi nước,đã vệ sinh sạch sẽ,chạy lại phần phềm,lắc nguồn, vẫn chỉ rung chứ cũng ko dc,anh em gặp rồi xin giúp đỡ.thanks a e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]