e có nhận cây not 4 unlock, e dùng z3x unlock nó báo lỗi bypass MSL ...
Bác nào gặp qua xin cho e 1 vé .... thanks !
p/s: wipe EFS ok
nạp file cert báo lỗi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-N910T
Selected port: COM4 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Checking certificate file... OK
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-N910T
Android version: 4.4.4
Product code: SM-N910TZKETMB
Phone version: N910TUVU1ANK4
PDA version: N910TUVU1ANK4
CSC...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]