xin anh em hướng dẫn e tải nhạc video vào samsung s3 một cách nhanh nhất . e mới la nghề cung chua tải video và samsung qua bộ nhớ máy bao giờ hôm nay chép ít phim cho khách mà lâu quá anh em co thu thuạt nào giup tai nhanh hơn ko mong anh e chia sẻ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]