[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] bị nóng 2 con đó. e tháo ra hết chạm. bây h hết nhận usb mà máy nó bị mở vào menu báo
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
máy chưa rOOt . k pit lam sao flash lai. ae nào có cách chỉ e với[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]