như tiêu đề máy khách rớt nước vệ sinh sạch sẽ ,kẹp hay hay gắn pin thì máy cũng không lên,mình gỡ mấy con tụ gần chấu pin và câu tắt trở đường BSI thì kẹp nguồn lên nhưng gắn pin không lên,mình làm đủ cách trên gôgo nhưng không được ,ae ai làm qua rồi xin giúp đỡ cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]