I. Giới thiệu:

-Như anh em đã biết bài của bslinh đã giới thiệu tại[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ,đã có 1 số anh em dính lỗi fail khi nạp gần cuối system.img(ext4).(hầu hết 4.2.2 và 4.3 đều gặp trường hợp này)

-Lỗi là do phương pháp này chỉ áp dụng cho chip Exynos Octa,nên những chip Snapdragon (S4,

Note 3 version 4.3)build theo phương pháp này đều bị lỗi.Ae ai build tar chắc chắn đã gặp rồi.

-Nay...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]