rảnh rỗi nên vẽ cái hình cho ae không có tool gặp kèo đo nội trở rồi thích thì đục ra đo đạc như hình :))
*Hình có sai ae góp ý nhé !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]