Nhận đổi main chết S2, S3, S4, S5, N1, N2, N3 lấy main ok full chức năng cho anh em, bao test 1 tuần.
Main chết yêu cầu zin, chưa sửa chửa, không cong hay nứt, gảy, vô nước.
Nếu đã sửa chữa, hay vô nước, rớt cong main thì call thương lượng
S3 i9300 - 1.500k có sẵn
S4 i9500 - 2.000k có sẵn
Note 1 N7000 - 1.200k sl ít
Note 2 N7100 - 1.500k có sẵn
Note 3 N900 - 2.500k có sẵn
S2 I9100, I9100G : Call vì main ít và thời gian lâu
S2 T989, I727, E110S, E120S : Call vì sl ít
S2 : M250S,...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]