như tiêu đề các bác cho em hỏi iphone 4s ,thay con U5, có phải thay bộ 3 không ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]