như tiêu đề em đang có con asha 311 lỗi phần mềm nhưng chân usb bị hỏng ace ai có sơ đồ cho em xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]