và sao đây là một số rom sky do mình sưu tầm và đã test chuẩn dùng để up cho khách hoặc up vào để bán máy
nay mình gom lại một số rom cho ae diễn đàn khỏi tìm đỡ mất công
SKy 840 4.1.2 edit trên rom stock ổn định TV full giao diện đẹp

sky a830 L S K edit trên rom stock 4.1.2 ổn định tiếng việt full giao diện đẹp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
sky a820 tiếng việt 4.1.1 độ ổn định cao giao diện samsung...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]