như tiêu đề máy bị mã vệ . đã red file ra rồi fotmat cái mất tiu luôn , nạp lại file red báo lỗi . anh em ai có file chuẩn con này cho em xin . thank all . dưới đây la dung nhan em nó . xin dc cầu cứu :((:((:((:((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]