em nhận 1 luc gần chục cây 1280.có cây làm xong rồi có cây nó chuối.
vừa flash xong chưa tháo box thì lên bình thường.
tháo ra kẹp nguồn hay lắp pin thì không lên.đo tổng trở pím nguồn thì có đầy đủ.
bác nào gặp rồi chỉ em với
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]