Tình hình là mình vừa làm theo cách của bấc trieungoctuyen
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

thì tự nhiên đang chạy giữa chừng thì nó hiện thông báo như vầy:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nó thông báo như vậy rồi em bấm ok rút cáp ra, gắn pin vào bấm mở nguồn không lên, vào Booloader cũng không được, không biết có bác nào có thể giúp được em hoặc cứu được con này chỉ giúp em với ạ. Em chân thành cảm ơn!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]