như đã hứa ở bên topic này...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

File build tar trên nền stock G900TUVU1ANCH
Ổn định ít hao pin , hack reset không mất TV

file share trong 3 ngày cho AE


AE đủ 150 điểm pass vào inbox...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]