Unlock con này thì a/e làm nhiều vs Octoplus rồi....em thì chẳng thích Octoplus , Z3X thì chưa Supost model này nên đành chọn Model G900F Unlock done .
Rom build trên nền Stock ổn định ít hao pin.


Hard reset không mất Tiếng việt add thêm Laban key gõ Tiếng cha sinh mẹ đẻ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]