em có riffbox đã hàn pin out nhưng mới mua box nên chưa biết sử dụng huynh nào qua yahoo chỉ em với ạ mrkoy1987 thánks ace


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]