khách đưa vào con IP 4 dính icloud đang o chế độ kich hoạt.
cho em hỏi có cách nào vượt qua icloud mà không làm cứng không ah?
thank nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]