con k35 nó bị không có nhật ký gọi.

em tính mang vào volcano format cho nó cái.

em tháo may ra hàn tx rx mà boot ko dk,

ae giúp em cái ạ

em hàn tx rx vào cáp j45 . cho em hỏi hàn tx rx vào dây nào cũng dk hay phải đúng dây đúng chỗ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]