cắc bác cho em hỏi con công suất 2g máy này trung với máy nao không ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]