mới dính 1 em mua ko kt sạc . song lúc lôi ra tes thử cắm sạc ko báo gì. tháo ra đã thấy làm trước câu dây và gỡ bỏ hết tụ trở. đo thì vẫn có trở bt. ae làm qua rồi xin chỉ thêm với ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]