tình hình là em nhận cây 1280 mất nguồn ,lắc u lại thì lên nguồn,nhưng lại mất imei,trong tay em có ufs hwk mà em không biết có lấy imei lại được không.Ae nào xin giúp đỡ.thankChú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]