sóng 2G thi có bình thường, để chế độ WCDMA gọi thử sos thấy vẫn phát sóng tốt, , đã thay công suất 2G,3G, ic lọc sóng WCDMA mà vẫn not ok, bác nào đã làm PAN này rồi cho e xin chút ý kiếnsóng 2G thi có bình thường, để chế độ WCDMA gọi thử sos thấy vẫn phát sóng tốt, , đã thay công suất 2G,3G, ic lọc sóng WCDMA mà vẫn not ok, bác nào đã làm PAN này rồi cho e xin chút ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]