con s2 hd hàn của e lắp sim vào vào báo dịch vụ giới hạn....tình hình lúc đầu máy bình thường e tháo ra vệ sinh lỡ tay làm đứt dây kết nối ăn ten nhưng e thay day khác vào thì báo dịch vụ giớ hạn như vậy a có sơ đồ câu anten cho e xin e thử


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]