nhận máy cửa hàng lúc đầu máy 4.1.2 hay 4.2.1 gì không gõ nhưng máy có sóng sài ok nhưng wifi lúc có lúc mất nên úp rom 4.4.2 máy giờ nhận sim imeil thì vẫn còn ,mạng thì không có mạng nhưng vẫn có mobifone nếu gắng viettell thì có luôn mà trên màng hình góc trái thì có hình tam giác + dấu chấm thang khi gắng sim bb thì còn luôn .nhờ admin hậu hay anh em nào cao tay giúp em phát em xin hậu tạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]