E đã cài NokiaCareSuiteForStore-5.0 2013 nhưng khong hỗ trợ cho nokia X và em xóa bản 5.0 đi để cài NokiaCareSuiteForStore-5.4.119.1432 báo thành công nhưng không thấy được.Ai bị lỗi này rồi cho em giải pháp với.Em dùng win7


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]