như tiêu đề nhận máy mất loa toàn bộ đo không có tổng trở, đã làm chân đóng lại upp cũng not ok. anh em nào đã gặp pan này xin giúp, cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]