như tiêu đề e có cây x3-00 kẹp nguồn lên 0,1A đứng im ,e đã thay nguồn ,lắc cpu,máy không nhận driver nhé ,ae nào đã gặp qua giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]