lúc trước LGT tính code free giờ thì ko free nữa lôi OCT ra unlock tiện tay edit tí tiếng việt cho e nó luôn.

Thanks+Cm=khích lệ tinh thần link inbox(ủng hộ hàng có nha AE)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]