như tiêu đề máy iphone 4 lúc báo kg dịch vụ ,báo đang tìm kiếm,tắt nguồn mở lại thì có sóng gọi bình thường nhưng sài 10 15p bệnh vẫn vậy có khi tất nguồn mở lại cũng báo đang tìm kiếm.mình đã retore,vệ sinh ,thay sim khác hết rồi .ae ai làm qua rồi xin chỉ giúp.cám ơn ae nhều.à quên máy bị mất cần tiếp súc chỗ pin với nắp lưng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]