e đã tháo hết đường BSI cũng z nữa..e kẹp nguồn mở cứ pin yếu!dòng này e còn yếu nhở ae tư vấn thêm thanks ae trước rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]